Referenser

Vi har levererat kring 1 000 installationer till fler än 25 länder. Dessa lösningar inkluderar: Skär- och klipplinjer, takpanneprofillinjer, linjer för trapetsformade profiler, snaplocklinjer, linjer för rännor och stuprör, excenterpresslinjer och hydraulpresslinjer. Våra kunder inkluderar några av industrins viktigaste spelare. Mer information om våra referenser får du av vår försäljningspersonal.