Lösningar

Vår omfattande portfölj inkluderar såväl standardmässiga som skräddarsydda produkter.

 

Stålplåtssystem

Vi utformar och utför innovativ rullformning, klipplinjer och produktionsenheter för stålkonstruktioner. Vi har levererat kring 1 000 installationer runtom i världen. Våra produkter inkluderar:

 

 

Regnvattensystem

Vi kan planera och utföra kompletta produktionslinjer, vilket besparar våra kunder tid, pengar och insatser. Vi har levererat fler än 20 produktionslinjer för regnvattensystem. Våra produkter inkluderar:

 

 

System för tillverkning av stålramar (Stellar)

Våra ramtillverkningssystem skapar ett unikt koncept med bygge av hela huset; det kombinerar styrkan i stål med gasbetongisolering. Elementen kan användas som väggar, golv och tak. I dagens byggindustri har användning av återvinningsbara material, effektivitet i byggprocessen och säkerhetsstandarder på många områden, såsom de som är utsatta för jordbävningar, blivit mycket viktiga frågor. Macring Group kan erbjuda de modernaste stålramssystemen både för bostäder och lätta kommersiella tillämpningar.

 

Tjänster

Vi löser våra kunders tillverkningsutmaningar med innovativa och avancerade lösningar. Vi levererar våra lösningar nyckelfärdiga, vilket innebär att våra kunder kan utnyttja våra tjänster från utformning till underhåll.

Planering Vår erfarenhet inom planering och våra moderna 3D-programvaror säkerställer vår möjlighet att producera. Vår erfarenhet inom planering och våra moderna 3D-programvaror säkerställer att vi kan producera krävande maskiner och processer som är skräddarsydda efter våra kunders önskemål.

Eftermarknadsservice För att säkerställa långvarig och funktionell användning, erbjuder vi våra kunder reservdelar och underhållsprogram. Vårt underhåll kan antingen beställas separat för sporadiska servicetillfällen eller som en del av ett systematiskt, långvarigt serviceavtal.